Newspaper Archive of
Bothell Sentinel and Citizen
Bothell, WA
June 21, 1933     Bothell Sentinel and Citizen
PAGE 4     (4 of 4 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 4     (4 of 4 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
June 21, 1933
 

Newspaper Archive of Bothell Sentinel and Citizen produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2020. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
." I " " i, i ti ..- " ,_t ., : : &apos; - + ] '+ .... !- ': . I :+ .+ ' '"+ '+ ....... + i + i+ - :i.+ :i + , + -I +i: , I lil'l `--? !+L1r1.1 :+ k c%ll . +++.' i !+-' [.. :! i.1%!. [ , r'-- .... ; * , I I . I ' " [ t + t t + + I I + I I ] : I f + I + f  ' +'Ill l t i'++'i'I+ .++'+,'-. I+'k. I J.. -] +:,it i,, .*'I :+ '.<'IJ eli ,'.td+'r.'," ','+, ,,.,i,,,+ .\\;t+:t,',.11,.-. \\;V;lil,,.i ,l K-t,'hi*.:ln I- ,',,lldw_. ". ;.. , lili \\;,.iti .... + i _: - +'' i! +I+I thrvl. Ic:iu:- :i+,, l*.Iilt.- l',+,t1:,.t]. ,qltJIl -tIFF +, IltJlllu i'<t'lilli111lilll +" . r.,.; .+l'l I. + I ,?IA'I IIltI \\;'li+ +--,' '+;,, ,' ,+++++ ..... "+" Kino Kono Comino v O -,,., ,,,-.,,',+,. +.-.,,- Here Thursday + .... [ 'JtU I;r'I}A ` I !li;D't + Ib 'Vi d,C- +.b ,I 7,+, .+.t- +",I C V d 1'I . Tlii' " .......... + ' " 4' r + " + X i : + ' + ' ' ' + + IIPxl AC+'I+; 1<' "J+}+ . Ci"1+11' 'X<mt+'l'+d ll+t' XX 'r]+l" a111"l!d'ql I'''Ii' la3". :'It+t 'Wa" l'i'' " +'+''+' +:'''l II+'d1+"qul 'krlli TI " r,t';It Id,'Ittli+ "l,in'.: I+,IIV '+ i'h'+'li.I f,,r 11.+. It,lid tiuI+. :t- ,,m.,,f I+,h.u,,n,h.ni "l'+.b-1,!.+,.+iv .\\; .... ,'+a- ! ,I+ +d '11+.. ta,, , \\;\+i-lJJIl,..."l+ II }+l*+d it,IIiIltIitt i.+"+'lit+ at [+).'+tb'h .lille,' l'++I. :,n+l I';,'. +t.i ,.xiih :+ 1i++'11++i,'I-I it+ ,,t al.;It .; illd++1,,'lil - Pit| c+.Ilip;Itllt'-+ ;i}+,+tlt +II xxctl, relq, - .vnt+.+d. Mr. I.. I:. tia1, +- ,,f II,,th,-]. .... \\;]+ \\;\ , . . 5[i. .I.+.. ,,.,;nl ,i >,.:'I ,-. t J;,li ,.I "- lu,,1 , h,i ,., I[+. ]++IIIIi>l li'I++wlll ,+] l;++|J;#'+}. Viq1*.l ('r,+'-, +li']vv i> tl'+1 ",'+ .... lil++++l+' ill1 t,+i! i'11 i,I-I ,'+'i't+]+ ;i. rl l'%|PIll+d , f ,i li', , +::IX'+. I] t]i' 1|. :t!i+t l|t" l'li. Iri'l(i iI1+,1,,rcd lJ;l> }.'i'n urant,,,+I. .:tIM <i. ,.v. t,. I.xil,h'II ,"';HltIl,ItI) D,I ,i .xlq'k+'II< lil<+l't' nti>11z1+ct']ti1'" iIHI +M;+I ,+ +':ill ,,I+ ,ll. ;tl,1%IP'. <'l.irl,: 31. lb,>-. \\;V,,rlt,y 'aill l,t. :itch. ,,, ++,i+< l,i- 1,rliIi+ry "'ov4,r I]+ + 1<,p.'" Public Market LINERS "4- i" i,+++q :iI+d 1;imii3 xxilI ta1<c !},;II ;t!! lI,,t1+,'iI ].i- i.'vI, xx:ilina Ill*' f,,:;: :!irc,.1,,l-,d 11+e;,>+-,+q:iti :i. - ..... , ....... i..++ .+,+,++1 t};' i]1-1 +,I .11;I+'.+ 1++-t'+ +. i- ,',,mil+ 1*, tit,' I;,dI+,'II .\\;I ti+i" ,',,un,'il m,,+elin M:,n, kO Rates: Ic. per w0rd per issue. Hin- +,S, +,, *+. E'.ii.qt I+'a- put.lea-vii "l'I,valrt+ t,Hit,,li'l,vl, b;inu l(,m,z i- i.xi.liiil:e Ii+,. ma+,++,r and :,.+; c<,llm'iI- imum charge 25c. + :. +..,d ++ ,*,,I ++ ii'i..i.t a! lh,]h,',u,, a Y"i l"'+d :Ipt' lie;it l'tlh'" :ill i'"IIi<l ttii'll "Xt'l'i' l+r,'..i'tll, lt,,'.llllle i,ii-i- - ....................... \\;VIIII|I',[ ( ";iFd if|ill i'.2II l#ililll ]ll'. ,..< +',. ! .... ,,--i+++'i 3l,,n, hl.; mt,lu- +,ll 1]iv ,.,,;i-I ,,i .\\;lri,'a 1+lilii lit, i- m.--V.:>r+ :llt'U;<h"I t''. TIc'' %\\;;11+q' I "+i+i I "it i,t*'ll Itlh'''. ++;X Me. .,!"I +'eli''. l*:Ri''il !a"'' di-,',,'.,<'rcd I,,. -,Urn' '.;I+i1,' :.-aih,r-.. >itutlli, ql ,':1!ii+' +it> f,,r tli-,'ti--i,+n -. +++, .i a i+.,H+,. :in,l ':viii lal.;c np 1+";*' I};11 iuuI .ni, uli+b.ri.tl ill Ida. ;Irld .IlF. I',cll,ql. tlImtll;l'di+l + ++I ti+l' I"++! .<';I+': .\\; !itc,.d,'lll G l,,,11J lI,+tl;-+i' 'let'!+ .++,,.b" t+,l'I'i' ti,J At'i'l-;. lr. i:;lir. t,li,;iM I',+F xi';11" luirM I',q'11+ :4lirirp A ]Iil+ \\;\ati,r ,i',,.. ad;at.,','d ;tllit ,,nt. i,,1 in I:,,111,,I1. lniluir+ + +'+ J..'" :,i, ,':,] ++i-. pI:l,'v ,,t l,u>i- in a ll;In,' ,I l,;+--i,,ri ;;i:eil l(,,il-+ 1I,+.-qi,.Ii,,ii tic;it lit+. ,'i13 t;Ik, + al ('ili/,.n ,,tlh',,'. .... ++ *- >:1hi+lit', Mari-+t-i.. ,.:il)turcd l"a,', Wra3. 11+v+.',,'ldie '...:'i+'i. +,.t.r Ii:t. l,.'aI '.,xMi,r lJialll ;IllIl hllV 1+ + p ;I I + ] ] I r X'+I+. S,'Iir,+ll+.!' :11, I ',.+I]1 I]+i' illv;idill p;tr1+x. It ,,;t> :.-ti'li xt,;ller it.-. c,,tihl Ii,+1 li,, IUrllJ-]+- l+alq .\\;. I'l'a11+. l],qt-., + ,.':ill ill "]')tl, '.+++. \\;+iI+:i M+++.,lh.r ,+I 1I, ql:.II. "dr. I,i..:i1,.v +4 11,i. .+.|l:iii+.2+i , v, hile f+'- lql lr, un ],,c;iI >,ur,.c-. +,f tlt:.. ]-]\\;i..r- i , ,+,]+, v t+q ,,,, I i,']-;+,I I .,.hi,,3 e11 ]il1'- II,,'+V I 'illil+'-!aii,,'d II,,I+|}:+ 1}+t" II',tllt+II Tl.+alr+'. , + + + + l + . r I'  + : + l'rit'+.;-,,li ;+lilt ,lati'_1'I+- +l+'.+h' 11:11 I.;,,n._, %''ti" ?+1 ' I; " !I';Ip|)Pd ('ill/I'll 1 ;lilt+ u;lll'il'd I<, Nt'"+'+ Y}l'k It, I.' put ,',,'M <d" l+.',II. Tht, :'41;11, (h+l)ilrl - ,,11 vxldldli,,n :l.t+Jc--.Ir;in-,,-t n1,+n- +i+t.lll (,I l,dili, ',",,,ik- '+'+:i+ lhe I.',,r 5.:l;t': +; ;t<'r,,- <,I' ch.;ll'i+nl land. -!,'I It:. ,a,,rid ::lit i.x,'l" .i,,.n. ++111-t,i. <,f ;, +t.llel + htq, r+ll (Ill 'l}+i' ')il li'i'1 fa+'ill'.' {)It I)aXe(I Evt'l- \\;\]:'11 ].[+,:t,-+'--*':Ipc+l 1]dnu--lart- ]i}+! -ilu;lli,,n. "I'}++' I,+rI.,-i. :ill+ ,+It i+i,_,l:-xx;t3 ch,>e I,+ }hd)lel] ,.el I,, l;ipi.ll, t1+,'.-:iIltl- ill II:+,' l..arvd I,, l,,.. !,, -m,,+,ti ,,ul i11- ".+',ill -,,it all ,,t a 1,311. In,luirc :it [,i'I X!+ t'*'ll ( 'it J/A'II , ,t'+ '!'. I'iaIlt'- ,%':i-<1 vnd ,.h,:,l+ up. I ri.i. l,+-t'td,bl,' Hill+-. .\\;nliv I:,+.p+.l. +\\;li<!lt, I't.<lii,.!u!l. |.,,li;iill I;l+t,,,ii per d,+z+,li: ,,:ild,iq.. -t,!el' 3 ]ilc. |,llliiTil!'-. itlt'l>. I.'ltlllil'++, llilli$, aipl )l;ix Vt't, li,ll allelih,d tilt ,tin- ]+,lt,.!ia I."+'. p;ill-)- ;i,+. '. ll:lrliliT- iiof i.vti !, ttp \\;Vl-l:iil,_,l,,n .';ilt' l<qi till>l'l tl;ll'<ll'li-, I>i:i!t,71i, ' -'i-1). i i t;,,ii,r ,,f II:irr ,. M,.,r,,. 1!:, N;i',) 31:ii; ih,rk I",r >;ill,: _\\; i:!n,.l+ ;l!i,+!ll I ii ;iclt+--, ;il.,;lii li,* I :,.;+ I.'ri=,;itv "i,,ii.-li- lilitb,! ,-:]li'<;ilhqi lla> ,.i,,vi-; illli+ lilti,qi," li,.i l- t,-hl +ii l"l;i+.. riili lii,u,,.:i lily ld;t,.+ . tli Ia3. ill 11;, M;tli:It' I,.+lit :ii "Xli i- .t,l.it_ ' ,+,11+'1 ltipt'tl li - I'.qii IlillT-. \\; ',,'ry ili!,'ii'-iili;.: t)I,>l;lI!i i,,+!+-, :lllt +,I:1 I,!iil+iiI+,_,. +li ]']+t'1- i:;tt! i)*''tl ;rl;t!i::,.I. i+l,'i',i+tii,.. ;i +.1I ih_'i>\\;ay ,q,,-.,, I +, II, dt:t,il. -! I'! l,i}IC !i'+ ;i NKIII 'A} ,+ i;1+t ',i-ii- .\\;.lEitl. lliqiiitt + :il I'i!i/tqi +dlh't'. t',l !} , "l'.,li-1]1+ili,lt" ,;']),.is. a:.:++ ;iti;i ,I: 'l' i;I II ,\\;i + },;l++ !++, +: Pill+ill- !l+'1'- i I ;7.+ +'1!",1+ :it eli lil;* ,llti ;i i;tli.; i,', '+i+' i, li,.i _,11.i. ]']'-' I'+',I,' .',I I,!'-I llt.'+t "+'.il i: ,'a+'i ,'d +'+'+,']- i:] I,i+'!+I,--,! t].,'-!+ii++ ++-,t i;t] } ";:ill: ''+1 Ir+--,*5 (-:i:o pitl', ,'d ili i , \\;:, + l};;i ';,-1 "i'il!- }q' (',il!i,[ill }" : :'+;],7 {it l},t (TI)t\\;, t'- IEtli Li, l T+,!i:,, ri, : d]>trivt\> v>iil I'+''+ i\\; " tiL '+ i!l+'F*;i - ++ il',llt +; !a t<i 1t i,+'l" c, +{" i'tJIl!lli++li('ili. -l,+II- dr3, .l+l'i+' 12+ tl:+d,'F iPi 4jl'+{,.l iti- ('l' ;t'-l'lA V,;_+ ill ;tli Ill, (',,:.- ]l;tll- '> lUili Cll;,] i,i.--in.- O'd'l',l(ifilID. Tke <',ll:i]iil!3 '- iuJ}l u!;d ],<:.=;h. llp+.13li/liS. "I'!, +' ,ftJli:|i 113 ': il+'W IKIs+" V,';I .- + >',:]i, iD [',t {'i.l]T 5 tl] holll', ill" ')..I II [i);" ill ,,iult-h<nir da3. Dri',in to I.ik,. \\;V..v..,'h, + , ht:t :';li.{ll'll+t 5 lliu:ht, a hi-" buei,; dit.'(| t>ll tht* l'l'i<>!li ++ F!'i+(l N. MililZtq"s ,'ir, eavili:-: ill lh+. l.aditllil', bi-,qk- ilu. a liukt ;li]d d:il+ll;i:il!: a 1+ i1- ih,r I),+f.re ir hio).;- {l'+Vt+V ;tit41 l'tlll Jllllr} fill++, dai'l..l]+ ss h,;ttina Id,:es 0" |)tit|it + ;llld li+'sh Ir'lill;-.!ll= till Ill++ o;lr. Flil'l.sll'. filial! fOlll!d th,- d,er dt-;td, badly +:Ill awl its l,.us ilI-Oi(!ll. The Clurk::!oTI ('h:tlilbOl" of ('+ l!+l - l'.it)l'Ot! w;!r]-:.iil with lqiltl:+)r John i +', \\;Vo!'tllll has iila+lo l',')rliia| appli- i+ili+lli for oltll liiii of the 1 I - l)i t111) st;it+, r++lio f ftllld. Tile flllld ('lilllill 10 I[|lis ct)tlllt "% JS IO tie 'tlSd to Ctllillll t+' th,' Ilhle MOtl;itaitt | =hw iv, it "+,,as an + I.L li Yi O11 lli+'d. ]),,:qrnvlion rlf lht, l,rqno crop of ('hirl+;. +'+iiill.'. 1)) the tilipreced.rited+ ,,(iht ]'aJll: ]litS ill'li(+c+ql':d If) 7;'] Or Jl) p!'l" C+lil of tho nOl'lllltl crop. L,'l'lw+,i+:+;+ (,:litilil* . ()lily abo!lt 25 ll+q, ,+,:--El li|" !io fruit l'.lllliil+ Oil t}i+ I l',P,, s. +\\; ,llti+. tul' ,<)ilil!ii:.-;i+lli has h+!t,n eli,ailed b\\; I+hi,ff Ju<ti-- l;++als of i,O ."al;+[ ' $11111"+'!lt" Oltlll i ;i7 !I!O fir-:t '++ll,+i l+l"+%;ll'll +l';,tl+iZ;ITil)l+i (if tho >l;tl+ }i;t 1" ;.i 7 +! iCi;l , i flli llIVl I" the |*l't'l\\; i+-i+ltS GI {ill {t{'! i)[ l}l*' la:t 1, =i<h, lut+,. +Ti+. [, ililll", Dr,q l-It VdlllalilJ Ill cif :-T+'{+lii tT[d i.l,,,'tFit+ l'aill'rlt;|-: Oil- , !,ill!- iD \\;';t'} iT '.L?:)lt )!3S ))+'+ql T;,,'+t }++, l,:+ -[}if+" GtK ('+ I; S: f" 1 ;t! +'2',".:'2 | .++'+'+. :t I+'11 llr'tilill oll + ',1 ltll+!tiit+i +,,+ l!t p+F Cl'llt ertt]l- i+:,;,+t ,.i,h !},+' 19;2 .gt!,iaf'l+}II. :" {- ii ..,, I +' .,+, .,i 31,ql,]:! i.,t" ;i '.b,:i h , l: +!l<,\\;:a N,t 1 ,,'iil +t . ' i .... + --{''Ii. .\\;t+,,, !, "!7 ;, -'liD, ,i Ill), l'illD't < ;i[i:'F i ,'i;i-: i.:]. :.+I'. +L .x,qil.:.+: ' "J}D' , lli- "i" , t',.+{:+']+ Ih;- -,,r;i,'c i- nil F]'>.::':! t,,7:l !,. >,,,.',i+,l ,) 17>+) i .+ +T 'iDZ i+i] lit ' 'i .'!il' I,'VII :. ',. ] "'] 'L :' + t:i'i !+l'V.aI : ji+ ' . +,,+,v, ,',+;i!i,12+'il+'li+ ++;I- I+ ' ;,I !' "::T! + ]D t};. ,; <? lltlllIT + : + + !" ++'-;:Ti+i {Ji',l <+!1 tt.,ll' iI'- ;':, :+; -,'+ ", i+'+ . 5+"..,'1;i ,,I Ii ,'i: .\\;i,i<,i h3 ;:t<,'";'i'] '' v.+al}:+r c,mo li !-'+' !I, \\; t,'-.ii'lii- ,'I I; ,I_ di ,,'- u li-h' +v ,ll I' IG'!t ,,'ti 'k , i!,] I"'7!Uli'4 i] i5 II}l+]l }} ;lt]l,,u-_h ..... +,,,,' ,>qi!i+-. lid\\;, ' It<t,!. 'l>i'; U I:' ;i'-, |';t]i(,;: 7tia COllipi.!i- "" l'it+,1+., :+n,I I" I';. I.i,li..+r3 ii+m. T].. .... +<,,n i: .+tr. i,ut th#, ,+ ++++','+ :.'l!o,t }+i'll' ,,I v+iil :r,lit i: ti+l t+-, hi],lu",'s t,) b+' O. P ' " ',. th- !i-:h,<i ,i;41i;3 wi!h f,<w culls. T t;i, - l:li,tu,' ( i,,t+ !i],'l ili+ ,','it'!li'-" +,+' ]<.,.l: h:,adip. tho. "d- i ,{} l;<,!ilt,,.2' ill ,,':tl!h. "l"u'-- 7?<-.,.hrllS}l c,,i!lll'y N,-iii" (i{idO. ,! +t Ti .... i,I,'-,'lll ',',,qe Mi--t'- '=i ht i!li!+,' !',+a'th nf Pi,<co. v,,q'e t;: i;,',i,i-:,','. M;ll',t ]']]h'll l",'ii- r+.p+)i'od hv In+t:,i'isl: ,h'ivill : -,-, l. Jii!.,]h, Li}lll+,,,l. ,<3i,ii 1ii1'i111'..!1. Th. hi'-'hv:ay v.-as slit+k. ',i+l +i-. K;lli, ,in,, t;l':i]i3111, 11/,,3 >aid. v,'h,,r,, t}l locus +.; had i',c, , I', +ti-,,li. ,++ +,,,. .,.,l'-'l'liIl,+., tl--,ll crusi +,d tiv. atl!li,qldd]e. f". ;': , I',+J;t' {-',t't '. E]II I'rh,, ;lllll TI+.+" <dd-titn+. sW)t'l of ellekfi=iit- ",I, - + +i,'- f']!.'li thiri'l,v,> +,iiilt \\;\il- h:= had a r+"<i'v;l in laylnond this 1,: \\;Y,.',i,iiT1 t. T]ic lli'izt ''- '<At'l't' 'wo,.l,; v,'he!l ho,s of i}io loWl+l wilt# ,',', , ,! t,, Mi-- l.i!,tl'<.q, !it-l. f+,uild lo IJ+, inalehiti,..: pet baiitalil ,i,'! \\;i. I',iil,;t -lq'lqid. i'+lO:tOl':-: i!! -C!'tDq. I;illlanis are lllliiiproIlS in tayiil 11 t< I+oin u:od t; :i<+, 7+- illl,+tllll]+lyt'd cili/.vli-- to k++,p dov:n ,+al'Wia:.. ::.,Ji *'t:'i )l+>lll;tx ovt'ilili :ililt <!i>.+ ," :.- "i+> il;iil'- l}l:il hiP;jr i,ll limir Olaranc,..\\;. Vo;,qithalrq', all oi'll- ,,<n, iiii,,ll ;tilll 1Like' ll 't! ;l'lb>li ;l" tdo:.-e of tho |)ialli+;irt Match r'onl- +l,f.+al- !,, lt, I'<r their h+.l ill- pan3, lost his 1i6, in thr, Pelid ,,,rt-1. .\\;l i loci'ill lllet+|ill lht+3 ()roillo ritq+ v,'itiqi a |iorso hi-, wa+',,,i ritlint i'ear,+d and thrt,w hiill into i,:-.-,,<! i i+=-,itllilill lt furlii-Ii -kiil- +.lie river, kiekin hiin as lie fell. +,+I ;!,t n-kilh, llili t'<'+F lht' t'l'O'- !i +i ,,! ;I litliliiciluit illlihlino ;ilill in I),':I io an Ulili>ti;tl onrl,, ,hlt+# r,'-l, ,--+" I,,, ,-,'1..,i llllil'll l'P,tttl!>'-l, tIPI)$1, ih+' Nc, rl|l l>,t!ac|i I..ninsula, +r+,] 1+, v,,rb; ,!11 llil, >,'lt.,l play'- ,r'raTlheri'y Cl'op will tllial abOllt t0,- !+ t,1 :,.,.,,l,tiil. I+, ;t ('ili/ell iilicr- il+ill |lrixos lhi s-a>on. ,b.', +, '.',ii ,I..%. ll+xllitl. Thit,\\;os i>t'ak,, inio Ill,, :e;tttle 7<7!- i i',i:i I+h, ;ilid Mi-. Il-ppl ' I;l';lill i'+llillptiy'..,+ v,,'il't,h !i>:o at. +',,ul, ,, la<t l'rid:iv ni.lit ali,l t,o!{ !? , ,., +-- +: '+,' i I,iillila) ,+.uipri--e llj >i q;< ll + ',t }i+qi!. :' 1,1i I' - Ii,Jii,(' T1 1til 41;11 \\; I'r ii -hit,i- r +: 'f ]{,ln, ,i,'l{ .it, "l+i:, .i. i) 11,.i,111 t+s+t'l!' : >,' lt:'!l,',l i},+il ;ill' lll]+)Ti l+i l]iO '|!;- ] ! ++ - lr] ]ii]'4'!l. [)ill'-+.!lllll'l'. ,,t, t';' }+;il',,"-r ;irvJ t-,.t+,, i !o +:hip , ' +% ,[. !71M i{i ' . .\\;IIIc<I ;t,li!l, 17, i.:F l+i l+ql+}t +'i+-','lll :+ ; M ,+-', I.+,\\;,t Eri,'l,-t*n. -,hit+m,, ,,I -', >t\>,,++ t',i++-'..,.ill ",i: .... 51it?li+ tl, t]l:-T'!,t, Jt!'ll+-' I,i!i,,v, t+X+ ,'++,i,, {,;I . +, !} ' i <'tl('I W',li'l ;ill+{ (In,' ;,,ulld:,d ;i>,l !i;t, :,,ifl!e+ +; + .++ .... - I ,,!I+'\\;%A- p', I)C'l f'il+qn, n ,liscl;at_,-i :\\;,,, ++, k ,,':q ,.+,'+, ,.iti ti , !7:-1 I1i,, fly M:t.,r I,l',' }tH,+' >,i,]+ }!;t< ].; l,i ',, \\;i'- I','!+ P \\;,,I,1+i, !lt+l x;.c, ik IIp, r],,F ;i.l+,i-Ti!i.D l:i :I:'P, +t ' ! ; i , ? "<,Jr. t'} i fnI'llJ< pi+i',i,J;;; it +:,'i!; .... .i!- elf ,,: $153 a lt:np,]l t1 p}are ,>t itl. J. G+,+, +': {ie t_:' i %,,,.,!,'+ SATRI+,AY. II lil J()l'] I';. IIlT J' If! "t "Painted t <to,_. .4 Story of a Circus Cl,:w: and "Black Beauty'" A Race Horse Story You Saw it in The Citizen CHASE & MOHN OFFER A complete Plumbing and Heating service, Crane automatic Pumps Electrol Oil Burners, and Heating Plants installed. Let u s figure with you. Fly Time is Here SCREEN DOORS ALL SIZES $1.49 $1.99 $2.19 Screen wire Cloth 18 to 48 inches wi,h 50 feet Lawn Hose, $2.49 25 feet Lawn Hose, $1.25 All Complete with Couplings Phone 182 BOTHELL Furnishings For Men Below Today's Cost Buy Now While Prices are Still L0v Men's pre-shrunk express stripe or blue Overalls . . Men's double back genuine Hickory work Shirts, sizes 14 1-2 to 18 Genuine Weyenberg work Shoes plain or double cap toe, leather or panco soles, a real good buy Genuine Rockford or Engineer and Fireman work socks, pair Heavy 14 oz. Canvas Gloves, pair Men's light summer Union Suits, short sleeves, ankle length . $1.00 75c. $1.95 10c. 10c. 50c. 25c. Men's and Boys' Shorts and Shirts About 150 fine broadcloth dress Shirts, values to $2.50, Special $1.00 Co-Operative Merc. Co. Bothell -:- Phone 332